Nhằm đánh giá mức độ khó của từ khóa, ngoài kinh nghiệm làm lâu năm dựa trên các web đã seo lên Top10 Google thì chỉ số KEI sau sẽ góp phần định hình mức độ khó hay dễ của từ khóa:

 

 

Công thức tính:

KEI (Keyword Efficiency Index): KEI  = S^2/C

S: lưu lượng tìm kiếm từ khóa theo tháng ( xem cách tính tại Google Keywords Planner)

C: lượng website cạnh tranh có từ khóa

 

Ví dụ: từ khóa “Ten mien

Có Lượng tìm kiếm từ khóa theo tháng S = 74000

Lượng website cạnh tranh có từ khóa tìm kiếm C= 19100000

Nên KEI = 74000^2/19100000 = 286.702

Chỉ số KEI cao nên độ khó sẽ tăng - ở đây từ ten mien có mức độ tìm kiếm cao và lượng web cạnh tranh lớn.

 

Phân tích các yếu tố tạo ra danh sách từ khóa phù hợp:

  • Lưu lượng tìm kiếm: mức độ tìm kiếm càng cao đồng nghĩa với việc nhiều Công ty cùng SEO từ khóa dịch vụ, làm theo thị trường nghách từ khóa.
  • Mức độ cạnh tranh: độ cạnh tranh từ khóa ở mức độ thấp, dễ, trung bình, cao.
  • Nghành nghề kinh doanh: phân khúc thị trường truyền thống, kinh doanh
  • Chiến lược marketing thị trường Công ty: quy mô và chiến lược marketing offline tại thời điểm và trước đó.
  • Ngân sách Công ty thực hiện các kênh online: ngân sách dành cho facebookads, đặt banner trên forum web, google adwords
  • Công cụ gợi ý các từ khóa